Alcon E 88150

Mobilt alt. stationärt hetvattenaggregat med ånga och elektrisk uppvärmning, inga avgaser eller lågor. Start-/stoppautomatik, kemdosering.

Lämplig vid t.ex. arbeten vid målerier, sjöfart, industrier och verkstäder.

Kapacitet: 10 lit/min.
Arbetstryck upp till 150 bar.
Max temp. 120°C.

Produktblad i pdf

Kategori: