Alcon Pollettbox

Pollettbox för användning där behov finns av myntbetjäning. Anslutes till magnetventil eller annan elektrisk utrustning. Kan ställas in för olika gångtider. Standard 10 sek–7 min, 1 min–36 min.

Produktblad i pdf