Alcon Pumpstation

Pumpstationen är hjärtat i exempelvis i ett bilvårdssystem, men kan användas i andra olika applikationer. Stationen kan bestå av 4-6 stycken parallellkopplade högtryckspumpar. Pumparna startas i grupper eller var för sig beroende på kapacitetsbehov.

Stationen är utrustad med en vattentank som förser pumpar med en jämn vattenström. Systemet med flera pumpar ger dig en hög driftsäkerhet och minimerar slitaget på pumpar och motorer. Alla motorer är dessutom monterade på vibrationsdämpare för en tystare gång och för att reducera slitaget ytterligare.

Exempel på kapaciteter:
T-4, 100 bar och 120 liter / minut
T-5, 80 bar och 105 liter / minut
T-6, 80 bar och 126 liter / minut

Produktblad i pdf

Kategori: