Alcon Si-1600 RF

Skumpåläggare typ Si-1600 är avsedd för skumpåläggning med alkaliska rengöringsmedel som ger effektiv och ekonomisk rengöring. Vätskan fylls i behållaren och ansluts kontinuerligt med tryckluft.

Produktblad i pdf

Kategori: