Alcon typ 650

Alcon kemikaliepåläggare, typ 650, är avsedd för lågtryckssprutning av alkaliska såväl som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Alcon typ 650 ansluts till tryckluft 2-6 bar.

Produktblad i pdf