Mesto Inox Plus/Inox Extreme

Kempåläggare med handpump och kompressoranslutning 6 liter eller 10 liter rostfri behållare. Inox Extreme är för starka kemikalier.

Produktblad i pdf