Safereel 400 luft

För slanglängder:
• 91 m x 25 mm
• 73 m x 32 mm
• 53 m x 38 mm

Kategori: