Försäljningsvillkor

Allmänna villkor för företagskunder

Din avtalspart för alla avtal som ingås genom webbplatsen Alconab.se är:

Alcon Högtryckstvättar Aktiebolag (nedan kallade ”Alcon”, ”vi” eller ”oss”)
Berga 435
472 93 Svanesund

Tel: 0304 - 442 35
E-post: info@alconab.com
Orgnr: 556562-2940
Momsnr: SE556562294001

Generellt

Beställningar gjorda på Alconab.se får endast göras av registrerade verksamheter. Beställningar gjorda av konsumenter kommer att nekas.

Vid godkännande av Alcons försäljningsvillkor godkänner ni även att Alcon kan inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av er verksamhet. Alcon har rätt att avslå en order oavsett resultat av kreditbedömning. Alcon kan komma att göra regelbundna kreditupplysningar för att vid framtida köp kunna fortsätta erbjuda faktura direkt av Alcon.

Vid orderläggning via Alconab.se kommer ni att automatiskt få ett mail från oss som bekräftar att vi mottagit ordern. Vi granskar därefter ordern manuellt och återkommer med en orderbekräftelse till den e-postadress som användes vid orderläggningen.

Betalning

På Alconab.se erbjuds endast möjlighet till betalning via faktura. Alcon kan komma att kräva förskottsfakturering efter utförd kreditbedömning innan beställda varor levereras.

Alcon förbehåller sig äganderätten till de varor som levererats tills full betalning erlagts.

Frakt

Fraktkostnad tillkommer och beräknas utefter vikt respektive volym på de beställda varorna.

Vi erbjuder även möjligheten att ni hämtar varorna direkt från vårt lager i Svanesund. När varorna finns redo att hämtas kommer ni att meddelas av oss via antingen telefon eller e-post.

Leverans

Alla leveranser från Alcon varierar beroende på produkt.

Leveranser av varor som finns i lager, och som ej kräver montering / anpassning, görs i regel dagen efter om beställningen görs innan kl. 12:00.

Leveransvillkoren är inte bindande och i otursamma fall då leveranstiden överskrids, ger detta inte kunden rätt till någon ersättning, skadestånd eller upphävande av avtalets skyldigheter. Ansvaret för produkterna övergår till kunden vid leverans av produkterna till budet eller annat transportmedel.

Leveransvillkor enligt Ex Works, Incoterms 2010.

Ångrat köp

Alcon tillämpar ångerrätt i de fall produkten ej är unikt anpassad för köpet. För att kunna ångra ett köp måste varan komma i retur till oss oanvänd, ej skadad samt väl emballerad i sitt originalemballage.

Ett ångrat köp ska alltid meddelas till oss i förväg. Du som kund ansvarar för returfrakten.

För produkter som tillverkas utefter kundens önskemål kan ångerrätt ej tillämpas. Påbörjad tillverkning kan avbrytas men utfört arbete kommer debiteras.

Reklamation

Du som kund ska alltid ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan/varorna är felfria. Vid transportskador och emballageskador, vänligen kontakta speditören direkt.

Vid övrig reklamation skall kunden kontakta Alcon på 0304 - 442 35 eller via e-post på info@alconab.com och uppge order- och fakturanummer samt orsak till reklamation.

Garantier

Alcon garanterar funktionen hos delar som tillhör utrustningen under 12 månader från inköpsdatum endast under förutsättning att köparen uppvisar inköpsbevis med inköpsdatum (kassakvitto, fraktsedel och faktura). Detta skall uppvisas vid någon av Alcons auktoriserade serviceverkstäder i samband med krav på garantireparation.

Begränsningar i garantin
Garantin begränsas till kostnadsfri reparation av defekta delar som beror på material eller fabrikationsfel. Defekta delar skall transporteras till säljaren och frakten bekostas av köparen initialt innan garanti är konstaterad. Garantin medger inte byte av maskinen utan endast utbyte av trasiga delar.

Garantin omfattar inte följande situationer:

 1. Delar som utsätts för normalt slitage under användning samt slangar, munstycken, utvändiga ventiler.
 2. Delar som skadats till följd av slarv eller olämplig användning.
 3. Skador på produkten till följd av åsidosättande av bruks- eller underhållsinstruktioner.
 4. Skada till följd av bruk av andra delar än originaldelar eller originaltillbehör eller till följd av reparation som utförts av ej auktoriserad personal.
 5. Skada som orsakats av inkorrekt strömtillförsel eller annat bränsle än vad som specificeras i instruktionsmanualen.
 6. Skada på produkten till följd av olämpligt transportsätt.
 7. Om garantikrav inte åtföljs av daterat inköpsbevis.
 8. Om serienumret på märkplåten har ändrats eller saknas.
 9. Garantin täcker inte arbete som installation, anslutning till andra system eller underhåll som beskrivs i instruktionsmanualen.
 10. Garantin gäller ej frostskador.

Om garantiåtaganden

 1. Garantireparation utförs hos säljaren om ingen annan överenskommelse.
 2. Utförs reparationen hos tekniskt servicecenter som godkänts av tillverkaren ansvarar kunden för transportrisken om maskinen skickas direkt och servicecentret om maskinen hämtas hos kunden.
 3. Ingen ersättning medges för någon typ av skada till följd av påtvingat stillestånd av maskinen såsom person eller tingskada, driftstopp inkl produktionsförlust eller liknande.
 4. Tvister angående garantin undantar inte kunden från något ansvar, särskilt inte angående betalningsvillkoren.
 5. Garantin upphör att gälla om kunden inte uppfyller betalningsvillkoren.

Kundkonton

Användarnamn och lösenord till kundkonton på Alconab.se skall hanteras så att obehöriga inte får kännedom om dessa. Om du som kund ger dina inloggningsuppgifter till någon annan, bekräftar du att personen har rätt att lägga beställningar i ert namn. Dessa beställningar medför betalningsskyldighet.

För kundkonton som tillhör juridiska personer, anses samtliga som har tillgång till inloggningsuppgifterna vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Alcon om detta samt byta ditt lösenord.

Övrigt

Alcon reserverar sig för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på Alconab.se eller i Alcons annonser. Alcon förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. En orderbekräftelse kommer att skickas i efterhand när ordern har granskats.

Force majeure

Alcon kan ej hållas ansvarig för hinder som står utanför vår makt. Exempelvis vid oförutsedda händelser som naturkatastrofer, krig, produktionsstörningar, blixtnedslag, långvarigt strömavbrott eller strejk.