Rengöringshuvuden

Rengöringshuvuden

För rengöring av trånga invändiga ytor som till exempel tankar och kärl, så används högtrycksdrivna tvätthuvuden med fördel. Alcon Högtryckstvättar bygger och sätter upp kompletta system där tvätthuvudena ingår. Tillämpningsområdena och typ av tvätthuvudena är många.

AUTOMATISERA DIN RENGÖRING

Trånga, svåråtkomliga eller rent av farliga utrymmen rengörs bäst, säkrast och effektivast med automatiserade rengöringshuvuden. 

GOD SERVICE FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN

Alla maskiner i löpande drift kräver underhåll och även ibland reparationer. Alcon Högtryckstvättar erbjuder serviceavtal sina kunder, där underhåll av utrustning ingår och utförs regelbundet för att undvika onödiga stillestånd. Alcons reservdelslager är uppbyggt för att hantera alla dessa uppkomna situationer. All service och reparationer utförs av Alcons tekniker eller de noga utvalda servicepartners som finns över hela landet.

MÅNGSIDIG RENGÖRING

Användningsområdena för tankrengöringshuvudena är många och Alcon levererar till många olika kunder som bygger in dessa huvuden i olika konstruktioner för effektiv rengöring.

Effektiv tankrengöring som sparar både tid & pengar

TILLSAMMANS GÖR VI ERT PROJEKT FRAMGÅNGSRIKT!

Christoffer Andersson

Kontakta oss gärna för att diskutera dina specifika behov.
Våra säljare har lång erfarenhet av specialanpassade lösningar och tillsammans hittar vi ditt optimala system.

RING: 0304-442 35
MAILA: info@alconab.com
Se alla kontaktpersoner