Personuppgiftspolicy

Tack för att du använder våra tjänster. I denna policy beskriver vi vilken information vi samlar in, lagrar och använder. Vi tar personlig integritet väldigt seriöst och kommer aldrig att sälja listor eller e-postadresser till tredje part.
Vi behandlar och skyddar den personliga informationen med största omsorg. När vi behandlar informationen följer vi relevanta bestämmelser, inkl. GDPR (Den Europeiska förordningen) som träder ikraft i Sverige 2018-05-25.
Allmän information
1.1 Definitioner
Följande definitioner hjälper dig att förstå vår personuppgiftspolicy. När vi pratar om vi/vår, menar vi Alcon Högtryckstvättar AB med reg.nr. 556562-2940. När vi pratar om en kund är det någon som använder oss som leverantör av varor eller tjänster.
Policyn omfattar alla personuppgifter i våra affärssystem.
1.2 Ändringar
Vi kan ändra innehållet i denna policy när som helst. Alla uppdateringar och ändringar träder ikraft omedelbart. Vi rekommenderar att regelbundet konsultera denna policy för att hålla er uppdaterade.
1.3 Omfattning
Denna policy har företräde och avser all information som vi samlat om dig.
1.4 Frågor eller Avanmälan
Om du vill avsluta ditt deltagande på våra utskickslistor. Eller har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. E-maila oss på info@alconab.com eller skicka ett brev till oss på Alcon Högtryckstvättar, Berga 435, 472 93 Svanesund
Den information vi behandlar
2.1.1 Information som du tillhandahåller till oss
När du registrerar en order, eller andra tjänster. Ger du frivilligt information till oss.
Du anger information i form av Företagsnamn, adress, och personlig information i form av personnamn, tel. nr., E-postadress. Genom att tillhandahålla denna information till oss godkänner du att vi samlar in, använder och lagrar denna information för det aktuella ändamålet
Varför behandlar vi information
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål och lagrar inte denna information längre än vad som behövs, och den rensas därefter från våra system
3.1 Juridiska skyldigheter
Ett litet antal av våra bearbetningsaktiviteter genomförs eftersom vi är lagligen skyldiga att göra det. Det gäller främst personlig information som vi behöver för att uppfylla vår skattskyldighet. Vi kan också behandla personuppgifter i händelse av rättslig skyldighet.
3.2 Försäljning och Marknadsföring
Liksom varje organisation vill vi förvärva nya kunder och underhålla befintliga kontakter, via
E-post och telefon. Vi släpper aldrig denna information vidare till tredje part, om vi inte har ert samtycke till det.
4.1 Rätten till den berörda personen
Enligt GDPR har varje person vars uppgifter behandlas ett antal rättigheter. Vi strävar alltid för att uppfylla dessa rättigheter. Vid frågor eller kommentarer kan vi alltid kontaktas via E-post info@alconab.com
• Information och insikt: det är självklart att du skall få information om vilka uppgifter som vi behandlar.
• Rättelse: Om du tror att vi har felaktiga uppgifter, kontakta oss så att vi kan uppdatera rättelsen.
• Rätt att glömma: Du kan be oss att radera din information. Vi kan dock fortfarande behöva informationen för t.ex. administrativa eller rättsliga ändamål
• Begränsning: Om du tror att vi olagligt eller felaktigt behandlar din information. Så kontakta oss omedelbart för behandling.
• Invändning: Du kan skriftligen invända mot behandlingen av din personliga information. Vi kommer att behandla din begäran och komma tillbaka till dig
• Dataskyddsmyndigheten: Vi hjälper gärna till om du har klagomål om din personliga information. Säkerhetslagstiftningen ger dig annars rätt att lämna dina klagomål till Datainspektionen.
Kakor och spårverktyg
Vi använder cookies och liknade spårningsteknik, för att förbättra våra tjänster, optimera prestanda för vår webbplats
Vad är kakor
Cookies är små textfiler som placeras på datorn, surfplattan eller i smartphonen under ett besök på en webbplats. Användningen av cookies är helt säker och cookies används inte för att avslöja personlig information.
5.1 Cookies på alconab.se
Vår webbplats sparar cookies i besökarens webbläsare så att vi skall kunna ge er en bättre upplevelse om du besöker oss flera gånger.
De flesta moderna webbläsare (Google, Chrome, Firefox, Internet Safari, osv.) är automatiskt inställda på att godkänna cookies, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att webbläsaren inte godkänner cookies. Om man inte godkänner användningen av cookies överhuvudtaget kommer webbsidan inte att fungera optimalt.
De cookies som vi på Alcon använder oss av är från:
Google Anaytics: används för att mäta antalet besök och vilken information som efterfrågas.
Session cookies: används av webbläsaren för webbplatsens funktionalitet. Och som inte sparar någon personlig information.
Observera
Vilka cookies som används när du besöker webbplatsen kan förändras över tid.
Här kan du läsa mer om vilka cookies som sätts av:
Google https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv
Hur tar jag bort cookies?
Om du vill ta bort cookies finns nedan ett antal länkar där du kan läsa mer om hur du gör för att ta bort cookies i olika webbläsare
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/sv-se/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat?redirectlocale=sv&redirectslug=Ta+bort+kakor
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.platform%DDesktop&hl=sv
Safari
https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac
Säkerhet
6.1 Med undantag för vad som anges i dessa riktlinjer kommer Alcon Högtryckstvättar inte att överföra dina personuppgifter till tredje part.
6.2 Alcon upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhetsrutiner avseende personuppgifter.