Alcon Si-1600 RF

Kemikaliepåläggare typ Si-1600 är avsedd för lågtryckssprutning av såväl alkaliska som petroleumbaserade rengörings- och avfettningsmedel. Vätskan fylls i behållaren och laddas med trycklyft.

Produktblad i pdf