Safereel 300 elektrisk

För slanglängder:
• 300 m x 6 mm
• 213 m x 10 mm
• 152 m x 12.5 mm
• 85 m x 19 mm

Kategori: